*Archiwum*

Created by Me
Only for this blog{blog}
29. czerwca 2015 11:53:00

Skup pustych tonerów i tuszy, nowości ze świata

Wody mogą stać się skażone poprzez chemiczne substancje, będące efektem działalności człowieka, jak również wskutek oddziaływania zwykłych procesów. Takim naturalnym procesem mogą być przeróżnego rodzaju zmywy które przenoszą ze sobą pierwiastki zanieczyszczające w formie resztek roślinnych, związków żelaza, części ilastych i pylastych oraz mase innych. O dużo bardziej groźne dla środowiska są jednak zanieczyszczenia spowodowane przez człowieka. Mogą nimi być substancje ciekłe, ale też gazowe i ciała stałe. dostają się one do wód najczęściej ze ściekami przeróżnego pochodzenia: komunalnego, przemysłowego, wiejskiego. Zanieczyszczenia takie są również w wodach pochłodniczych, zasolonych wodach pokopalnianych, spływach z terenów fabrycznych i użytkowanych rolniczo, spływach pochodzących ze składowisk odpadów przemysłowych i miejskich. Niebezpieczne substancje dostawać się mogą do wód również za pośrednictwem powietrza, do którego przekazywane są pyły i gazy z różnych gałęzi przemysłu. W przypadku zanieczyszczeń bezpośrednio trafiających do wód ze względu na sposób ich dopływu, wyróżnia się trzy typy zanieczyszczeń: punktowe, liniowe i obszarowe. Pierwsze z nich, zanieczyszczenia punktowe znaczą, że są one wprowadzane do wód idealnie w wyznaczonym miejscu (np. zrzuty zlewów miejskich i przemysłowych). Zanieczyszczenia liniowe są powiązane z oddziaływaniem zanieczyszczeń na pewnym ciągu (np. ulice o zwiększonym ruchu). Zanieczyszczenia obszarowe są wprowadzane nieregularnie, w różny sposób i w różnych miejscach zbiornika wodnego. Do tego typu zanieczyszczeń należą te, które przedostają się do wód za pośrednictwem powietrza. Zanieczyszczenia wód mają zróżnicowaną naturę. Mogą być przyczyną zmian takich jak: kolor, zapach, smak, mętność i temperatura, również zmiany chemiczne przez zawartość w zanieczyszczeniach substancji chemicznych pochodzenia organicznego i nieorganicznego, oraz o naturze biologicznej. Zanieczyszczenia chemiczne mogą być powodowane przez różnych związków, jakich nie sposób wymienić. Należałoby jednakże zaznaczyć, że najbardziej niebezpiecznymi zanieczyszczeniami chemicznymi, powodującymi znaczne, negatywne zmiany w czystości wody są z grupy organicznych: pestycydy, detergenty, fenole oraz aromatyczne aminy, a z grupy związków nieorganicznych: metale ciężkie, związki azotu i fosforu. Zanieczyszczenia biologiczne są powodem powstawania takich chorób jak: tyfus, wirusowe zapalenie wątroby, a nawet paraliż dziecięcy. www.ekoswiat.euKomentarze (0)